Author: admin

6 ДЕКЕМВРИ СОФИЯ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СУ Сутрешна сесия: Модератор: Тодор Христов  9:30 – 10:00 Камелия Спасова – Аналогия и аномалия: хетеротопия на библиотеката в Александрия и Пергам 10:00 – 10:30 Димитър Божков – За колекционерството и историята. Наследството на Марио Праз 10:30 – 11:00 Галина Георгиева – Руската космическа „програма“: от библиотеките до […]

Read more

Понятието за утопия (а може би трябва да кажем „жанрът утопия“) има исторически условия за възможност. Какви са те и дали са валидни днес? Дали утопията непременно предполага Голям разказ и нормативно понятие за добрия живот? Дали мисли обществото като механично, органично или функционално цяло, дали е проект за социално инженерство или пък е проект […]

Read more

ПРОГРАМА 6 ДЕКЕМВРИ 2017 СОФИЯ, НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СУ Сутрешна сесия: 10:00 – 10:30 Боян Знеполски – Излишна ли е „идентичността” ни и можем ли да се лишим от нея? 10:30 – 11:00 Милена Якимова – Отново за народа и интелигенцията: пропагандните ефекти на ресантимента и страха 11:00 – 11:30 Стилиян Йотов – Който не работи, не трябва да […]

Read more

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   Думата „излишно“ има множество разнородни употреби, които засягат различни теми в отделните области на човешкото познание. Дали зад това многообразие от значения и проблеми може да се открие някаква споделена структура, функция или идея и – обратното – как всяка отделна дисциплина изследва и прецизира излишното по свой собствен начин? Конференцията ще […]

Read more
Read more

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   Нечовешкото е проблем на границата – то е питане къде започва и къде свършва човекът. Защо обаче този пра-стар проблем изплува отново в началото на 21 век; на какво е симптом неговото завръщане?  Дали появата му не прикрива, че други въпроси, векове доминирали мисленето – за това доколко човекът е […]

Read more

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   Какви са отношенията между изкуствата и паметта днес? Заслужава си да зададем този въпрос независимо или тъкмо поради ситуацията, в която се намираме:  ситуация на едно застинало и вездесъщо „сега“, на свиване на времето до точката на настоящето и отхвърляне на продължителността за сметка на мига. Именно в режима на […]

Read more

  ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   След като векове наред образите-сенки са изглеждали подчинени на ейдосите, иконите – на божественото зад тях, видимото – на невидимото, а визуалното – на словото, писмеността, числото и музиката, дали днес не живеем в свят, в който тези отношения се променят радикално? Така поне твърдят теоретици на „визуалния обрат”, […]

Read more

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   Това заглавие, което до известна степен продължава тематиката от конференцията в Априлци миналата година („Модели за мислене на бъдещето”), е реплика към известната статия на Лиотар „Времето днес”. В нея се предполага, че централна функция на пазара е да неутрализира бъдещето, да го предвижда като сигурно и безсъбитийно, използвайки не […]

Read more

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   Как е възможно да се мисли бъдещето днес? Как е възможно да се мисли такова бъдеще, което предлага не само повече икономически растеж и сигурност, но и повече достойнство и автономия на човека, повече солидарност между хората? Подобна „несвоевременна” задача не само изпада от интелектуалните моди, но в момента изглежда […]

Read more
1 2