ПРОГРАМА: 

 

 

6 ДЕКЕМВРИ (вторник)
София, Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

 

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ТЕОРИЯ НА КОНТЕКСТА?
Модератор: Александър Кьосев
 
13:00 – 13:30 Регистрация
 
13:30 – 14:00 Александър Кьосев – Уводни бележки
14:00 – 14:30 Дарин Тенев – „Индексичност и контекст“
14:30 – 15:00 Жана Дамянова – „Контекстът като концепт в рецепцията му от деконструкцията и прагматиката“
15:00 – 15:30 Димитър Вацов – „Истина и контекст“
15:30 – 16:00 Васил Видински – „Контекстът на случайността – исторически и теоретични изводи за понятието „контекст“
16:00 – 16:30 Дискусия
 
16:30 – 17:00 Почивка
 
VARIA
 
17:00 – 17:30 Миглена Николчина – „Революция и време в творчеството на Юлия Кръстева“
17:30 – 18:00 Георги Герджиков – „Късномодерен контекст: масовата култура срещу културното изобилие
18:00 – 18:30 Нели Стоева – „Общински програми Култура. Български и европейски контекст“
18:30 – 19:00 Дискусия
 
 
7 ДЕКЕМВРИ (сряда)
Априлци, Хотел „Център“
 
КОНКРЕТНИ КАЗУСИ В ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ
Модератор: Георги Каприев
 
16:00 – 16:30 Момчил Методиев – „Църковна история и светски контекст през комунизма. Повратна ли е 1944 година?“       
16:30 – 17:00 Деян Статулов – „Контекстът в социалистическата пропаганда. Практики в българското игрално кино“
 
17:00 – 17:30 Кафе-пауза
 
17:30 – 18:00 Симеон Кюркчиев – „Поява и развитие на алтернативните психологически практики в България след 2000 г.“
18:00 – 18:30 Соня Хинкова – „Съвременният „внос” на религиозност при мюсюлманите в България: външни влияния и перспектива“
18:30 – 19:00 Дискусия
 
 
8 ДЕКЕМВРИ (четвъртък)

 

КОНТЕКСТУАЛНИ ЛИ СА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ?
Модератор: Момчил Методиев

 

09:00 – 09:30 Тодор Христов – „Контекстуализирането на потребителски данни като режим на индивидуализиране“
09:30 – 10:00 Стоян Ставру – „Самоуправляващите се автомобили – новият контекст на етичните дилеми, или как технологиите ще променят правото?“
10:00 – 10:30 Георги Каприев – „Европейската мрежа Изток-Запад: текст, контекст, крос-контекст и виртуална библиотека. Един случай: Хуго Етериано, неговите дебати и техните прочити“
10:30 – 11:00 Дискусия
 
11:00 – 11:30 Кафе пауза
 
ИГРОВОТО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАКТИКИ
Модератор: Миглена Николчина
 
11:30 – 12:00 Асен Канев – „Контекстът – между технологичните ограничения и възможности. Естетически примери от историята на компютърните игри“
12:00 – 12:30 Димитър Кацарски – „Опит за теоретично дефиниране на „игровото“ действие извън контекста на конкретната историческа „реалност“
12:30 – 13:00 Силвия Петрова – „Повторното омагьосване на света: добавената реалност на Pokémon GO“
13:00 – 13:30 Ива Неделчева – „Анализ на социокултурния феномен Pokémon GO и значението му за бъдещето на интерактивните медийни технологии“
13:30 – 14:00 Дискусия
 
 
9 ДЕКЕМВРИ (петък)
 
КОНТЕКСТЪТ, МЕДИИТЕ, ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА
Модератор: Жана Дамянова

 

11:00 – 11:30 Христо Кафтанджиев – „Контексти и контекстуализации в маркетинговите общувания – успешни комуникативни подходи“
11:30 – 12:00 Силвия Димитрова – „Комуникационният контекст в навечерието на приемането на България в ЕС“
12:00 – 12:30 Жана Попова – „Изборът на генерален директор на БНТ в периода 1998-2015 г. Протоколният разказ и медийните разкази за „виновния“ контекст при една процедура“
12:30 – 13:00 Стоян Димитров – „Опити за преодоляване на контекста. Комуникативна преднамереност във видеопродукцията“
13:00 – 13:30 Дискусия

 

ВОЙНИТЕ И ПРИМИРИЯТА МЕЖДУ ИЗКУСТВАТА И КОНТЕКСТА
Модератор: Тодор Христов

 

15:00 – 15:30 Нора Голешевска – „Любомир Далчев и контекстите на историзиране на изкуството в България през ХХ век“
15:30 – 16:00 Катерина Кокинова – „Читателят: между празнотите и контекста“
16:00 – 16:30 Ирина Самоковска – „Хамлетмашина”: еманципаторен потенциал на „цитатмашините” с контекстуален „свръхбагаж”
16:30 – 17:00 Дискусия
 
17:00 – 17:30 Кафе пауза
 
17:30 – 18:00 Богдана Паскалева – „Неутрализация на контекста: дада“
18:00 – 18:30 Христиан Вачков – „От Писоара до Селфито. Проблемът за контекста в света на изобразителното изкуство“
18:30 – 19:00 Димитър Божков – „Аби Варбург и колажирането на паметта“
19:00 – 19:30 Дискусия
Back