ПРОГРАМА

6 ДЕКЕМВРИ
СОФИЯ, НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
Сутрешна сесия: ПРАВАТА НА ПРИРОДАТА
Модератор: проф. Александър Кьосев
 
9:00 – 9:30 Иля Златанов – „Свой сред чужди, чужд сред свои: Развитие на концепта „човек“ по данни от историческата лингвистика“
9:30 – 10:00 Стилиян Йотов – „Ние и те – хора и животни“
10:00 – 10:30 Стоян Ставру – „Най-дългият правен субект“
10:30 – 11:00 Огнян Касабов – „Политическо животно“
11:00 – 11:30 Димитър Вацов – „Очовечаването на природата след смъртта на човека: прочит по Ницше“
11:30 – 12:00 Дискусия
 
12:00 – 13:30 Почивка
 
Следобедна сесия: TECHNOHUMAN
Модератор: проф. Миглена Николчина
 
13:30 – 14:00 Наталия Христова-Пеева – „Алгоритми, автомати, дронове или не-човекът, който следователно съм“ 
14:00 – 14:30 Еньо Стоянов – „Виртуално моделиране на социокултурни взаимодействия“
14:30 – 15:00 Асен Канев – “Dissolving Boundaries: Human Design and Machine-
Generated Content in Computer Games”
15:00 – 15:30 Камелия Спасова – „Миметични машини в нечовешката долина“
15:30 – 16:00 Васил Видински – „Нечовешкото: размисли върху homo sapiens techne
16:00 – 16:30 Дискусия
 
16:30 – 17:00 Почивка
 
Вечерна сесия: МАШИНИ И ЖИВОТНИ
Модератор: доц. Димитър Вацов
 
17:00 – 17:30 Миглена Николчина – “Deus e(s)t machina”
17:30 – 18:00 Александър Кьосев – „Въдворяването на UnGregor“
18:30 – 19:00 Наоми Сегал – “Six Strays: Marginal dogs from Flaubert’s L’Éducation sentimentale(1845) to Jane Campion’s The Piano (1992)”
19:00 – 19:30 Дискусия
19:30 – 20:00 Боян Манчев и Метеор – „Манифест за нечовешки театър“
 
 
7 ДЕКЕМВРИ
АПРИЛЦИ, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР“
На 7 декември сутринта участниците се придвижват до град Априлци с микробуса на Софийския университет и частни автомобили. Всички участници трябва да са пристигнали до 12:30 ч.
 
13:00 – 14:00 Обяд
 
Следобедна сесия: ЛИТЕРАТУРНИ ФИГУРИ НА ЧОВЕШКОТО И НЕЧОВЕШКОТО
Модератор: проф. Стилиян Йотов
 
14:30 – 15:00 Мария Калинова – „Последното слово на човека за себе си“
15:00 – 15:30 Катерина Кокинова – “The In(ter)human Art of Witold Gombrowicz”
15:30 – 16:00 Божана Филипова – „Фигури на нечовешкото: естетическа функция и политическо действие“
16:00 – 16:30 Галина Георгиева – „Възможност за „Джан“ (Трансформации на нечовешкото у Платонов и Уелбек)“
16:30 – 17:00 Яница Радева – „Чудовищата в българската възрожденска поезия“
17:00 – 17:30 Дискусия
17:30 – 18:00 Кафе пауза
 
 
Вечерна сесия: ФИЛМОВИ ФИГУРИ НА ЧОВЕШКОТО И НЕЧОВЕШКОТО
Модератор: проф. Георги Каприев
 
 18:00 – 18:30 Тереза Бартоньова, Давид Нахлингер – Inhuman in / and film”
18:30 – 19:00 София Канева – „(Не)човешкият „Франкенщайн“ – кино образи и роли на „чудовището“
19:00 – 19:30  Зорница Драганова – „Не човешко, а лиминално: Хобсбом и “Mr. Robot”
19:30 – 20:00 Дискусия
 
20:30 Вечеря 
 
8 ДЕКЕМВРИ
 
Сутрешна сесия: ВИЗУАЛНИ ОБЕКТИ НА ЖЕЛАНИЕТО
Модератор: гл.ас. Камелия Спасова
 
9:00 – 9:30 Христо Кафтанджиев – „Неживото – актуализациите на архетипа „природа-машина“ в различните комуникации“
9:30 – 10:00 Красимир Терзиев – „Съобщение от космоса в двора“
10:00 – 10:30 Лъчезар Бояджиев – „Само-глобализация (голямата любов на живота ми беше не-човек)“
 
10:30 – 11:00 Кафе пауза
 
11:00 – 11:30 Димитър Божков – „Нимфата бродник“
11:30 – 12:00 Богдана Паскалева – „Голата нимфа: нечовешкият обект на желанието“
12:00 – 12:30 Дискусия
 
13:00 – Обяд
 
 
Вечерна сесия: ЖИВО И МЪРТВО
Модератор: доц. Тодор Христов
 
17:30 – 18:00 Стефан Попов –  „Градация при метафорите за нечовешкото, Das Unheimliche и изключението на Шмит. По повод Деиш.“
18:00 – 18:30 Георги Каприев – „Мъртвото тяло: човешко или нечовешко?“
18:30 – 19:00 Антоанета Дончева –„Отчужденото тяло. Самюел Бекет и Франсис Бейкън“
19:00 – 19:30 Галина Гончарова – „Какво остава от човека? Живата памет и не-живото тяло в биографични наративи за смъртта“
19:30 – 20:00 Дискусия
 
20:30 Вечеря
 
 
9 ДЕКЕМВРИ
 
Сутрешна сесия: ЧОВЕШКО И НЕЧОВЕШКО В БИОПОЛИТИКИТЕ
Модератор: гл.ас. Стефан Попов
 
9:30 – 10:00 Милена Якимова – „В страната на човекоядците (Фуко за социологията и психоанализата)“
10:00 – 10:30 Гергана Мирчева – „(Не)нормално и (не)човешко: върху някои употреби на психиатричното понятие „морална лудост“ в България до Втората световна война“
10:30 – 11:00 Силвия Петрова – „Изкуственост, органика и трансцендентност: еко/био митът във Фейсбук“
11:00 – 11:30 Лъчезар Антонов – „Проблемът за постчовешкостта в либерално-евгеническа перспектива“
11:30 – 12:00 Боян Знеполски – „Двете власти на Корнелиус Кастариадис: нечовешко/човешко при конституиране на обществото“
12: 00 – 12:30 Тодор Христов – „Нечовешкият труд“
12:30 – 13:00 Дискусия
Back