ПРОГРАМА

 
6 ДЕКЕМВРИ
СОФИЯ, РЕКТОРАТ НА СУ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сутрешна сесия
водещ: Александър Кьосев

 

9:30 – 10:00 Мая Кисьова – Сценични реализации на българската поезия в граничните десетилетия на ХХ и ХХI век – между „слам“ и професионалния театър
10:00 – 10:30 Десислава Узунова – Двойници и памет. Актът на писане като раздвояване на субекта
10:30 – 11:00 Мария Калинова – Идеологема: от символ към знак
11:00 – 11:30 Искра Ангелова – „Българийо, страдание мое или завръщането на Чужденката. Как помни миналото (си) Юлия Кръстева?
11:30 – 12:00 Дискусия

 

 

Следобедна сесия
водещ: Лъчезар Бояджиев

 

14:00 – 14:30 Кирил Василев – Творбата–памет 
14:30 – 15:00 Диляна Филипова – Сретението на живота: метафизика на визуалната памет в Nantes Triptych на Бил Виола
15:00 – 15:30 Адриана Ковачева – Изображения на животни – записи на паметта
15:30 – 16:00 Мария Момчилова – Манга 11.03.11
16:00 – 16:30 Стефан Иванов – Ателието-архив на Франсис Бейкън – традиция и трансформация
16:30 – 17:00 Дискусия
17:00 – 17:30 Почивка

 

ТЕАТРАЛНА ЗАЛА „АЛМА АЛТЕР“, РЕКТОРАТ НА СУ
Модератор: Александър Кьосев
17:30 – 18:00 Снежана Йовева (Национален дарителски фонд „13 века България“) –Представяне на проекта за създаването на мултимедийната изложба „Владимир Димитров–Майстора – Светлина и Дух“
18:30 – 19:00 Недко Солаков – A Recent Story with Ghosts

 

7 ДЕКЕМВРИ 
АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР“
Следобедна сесия
водещ: Стилиян Йотов

 

14:30 – 15:00 Лъчезар Бояджиев – Фотографирането – спомен, факт, проект
15:00 – 15:30 Огнян Ковачев – Художествената адаптация като форма на паметта в изкуството
15:30 – 16:00 Димитър Божков – Аби Варбург при индианците Пуебло
16:00 – 16:30 Богдана Паскалева – Памет и страх в историческия проект на Аби Варбург
16:30 – 17:00 Ангел Ангелов – Създаване на памет чрез визуални образи преди модерността
17:00 – 17:30 Дискусия
Вечерна сесия
водещ: Миглена Николчина

 

18:00 – 18:30 Доротея Табакова – Гобленът на Филомела. Образи на родовата памет в домашния интериор
18:30 – 19:00 Камелия Спасова – Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан
19:00 – 19:30 Катерина Клинкова – Времето като образ и отношенията му с паметта в литературния текст
19:30 – 20:00 Стилиян Йотов – Аристотел за лъжата и за още нещо
20:00 – 20:30 Дискусия

 

8 ДЕКЕМВРИ 
Сутрешна сесия
водещ: Ангел Ангелов

 

8:30 – 9:00 Галина Гончарова – Транскултурната (биографична) памет и емигрантския фолклор
9:00 – 9:30 Веселка Тончева – Визуални изкуства и памет: документалният етнографски филм
9:30 – 10:00 Емилия Стоева – Документалното кино – фикция и фантазия
10:00 – 10:30 Галина Георгиева – Кино-авангардът като отражение на Революцията
10:30 – 11:00 Дискусия
11:30 – 12:00 Боян Знеполски – „За двете Българии, сякаш са две Италии” (Въобразяване на колективната идентичност)
12:00 – 12:30 Милена Якимова – Телесното повторение: памет и афективна рационалност
12:30 – 13:00 Асен Канев – Видео игри и културна памет
13:00 – 13:30 Миглена Николчина – Минало време и видеоигри: техники и смисъл “What you heard was the echo of the past. And it travels still.” Kreia in Knights of the Old Republic II
13:30 – 14:00 Дискусия
Докторантски семинар, Малка конферентна зала, х-л „Център”
водещи дискутанти: Огнян Ковачев, Галина Гончарова, Камелия Спасова
  • 16:00 – 16:20 Мария Попковачева-Терзиева – Emotion-Based Accounts of Moral Decision-Making
  • 16:20 – 16:40 Павлина Божкова – Литература и филмови адаптации – теории, изследващи връзките между тях
  • 16:40 – 17:00 Андриана Спасова – Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Д-р Петър Берон
  • 17:00 – 17:30 Дискусия

 

Вечерна сесия
водещ: Боян Знеполски
18:00 – 18:30 Васил Видински За преплетените отношения между памет и случайност: четири посоки
18:30 – 19:00 Деян Деянов – Бетовен в Страсбург: наследници и узурпатори
19:00 – 19:30 Димитър Вацов – Истината – машина на паметта, машина на значението
19:30 – 20:00 Александър Кьосев – За братското четене
20:00 – 20:30 Дискусия

 

 

9 ДЕКЕМВРИ
водещ: Доротея Табакова

 

9:00 – 9:30 Мария Делчева – Куиър памет в пиесата „Аз съм си съпруга”
9:30 – 10:00 Стоян Ставру – Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата
10:00 – 10:30 Жана Попова – Телевизионни липосукции на излишната памет (техники за справяне с прекалено много памет в „медицинските тв сериали“)
10:30 – 11:00 Христо Кафтанджиев – Изкуства, памет и комуникации – семиотични аспекти на диахронията
11:00 – 11:30 Еньо Стоянов – Правото да бъдеш забравен
11:30 – 12:00 Силвия Петрова – Популярна култура и памет: новозаветни джендър модели в женската преса
12:00 – 12:30 Дискусия
Back