ПРОГРАМА

 

7 ДЕКЕМВРИ 2013,  АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР”
 
Следобедна сесия: Общи въпроси
Водещ: Тодор Христов
14:30 – 15:00 Емилия Стоева, НАТФИЗ Образът в съвременните научни изследвания (Съвременни тенденции на екранната пластика)
15:00 – 15:30 Стилиян Йотов, ФФ, Слепият фотограф и волята да вярваш
15:30 – 16:00 Дарин Тенев, ФСлФ, Образ и смърт
16:00 – 16:30 Васил Видински, ФФ, Образи на случайността.
16:30 – 17:00 Дискусия
 
Втора следобедна сесия, втора част: Общи въпроси                                                                        
Водещ Асен Канев
17:30 – 18:00  Красимира Криворова, ФФ, Невъзможните фигури и проблемът с интерпретацията
18:00 – 18:30 Александър Кьосев, ФФ,  За разликата между визуални и вербални кодове
18:30 – 19:00  Дискусия
 
 
8 ДЕКЕМВРИ 2013, АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР”
Сутрешна сесия: Образ и политика
Водещ: Васил Видински
9:00 – 9:30  Мария Делчева, ФСлФ, Метафоричната репрезентация на сирийски бежанци като “зараза” в българските медии
9:30 – 10:00  Тодор Христов, ФСлФ, Да покажеш справедливост: Супермен като политически ресурс
10:00 – 10:30  Доротея Табакова, ФКНФ, Езикови и визуални каламбури в антиглобалистките графити в Женева – 2003 г.
10:30 – 11:00  Миглена Николчина, ФСлФ, (За)снемане на катастрофата: ела и виж
11:00 – 11:30 Дискусия
 
Сутрешна сесия, втора част: Образът в изкуствата/историчност на образа
Водещ: Александър Кьосев
 
12:00 – 12:30   Ангел Ангелов, ЮЗУ,  Образи на Анти-Модерността.
12:30 -13:00 Дискусия
 
 
Следобедна сесия: Образът в изкуствата
Водещ Александър Кьосев
                                      
14:00 – 14:30 Владия Михайлова, ФФ, За „смъртта“ на изкуството и „раждането“ на зрителя. Загубената автономност на произведението на изкуството
14:30– 15:00 Лъчезар Бояджиев, ИСИ, Thinking in triangles: Concepts and Mental Images (Towards a dynamic model of the triad “picture, medium body”)
15:00 – 15:30 Катарина Кокинова, ФСлФ, The Art of Thinking in Images: Nabokov and Gombrowicz
15:30- 16:00 Мария Диамандиева, ИИИзк, БАН, Съвременният архитектурен образ или интерфейси на обитаемото кино
16:00 – 16:30 Дискусия
Следобедна сесия, втора част: Образ, медии, маркегинг
Водеща: Емилия Стоева

 

17:00 – 17:30  Христо Кафтанджиев, ФЖМК, Инертекстуалността и нейните визуални измерения в маркетинговите комуникации
17:30 – 18:00 Катя Кирилова, ФЖМК, Визуалното в света на детското книгоиздаване
18:00 – 18:30  Яна Акимова, Берлин/Виена, Пластинация и визуализация. Проблеми на демократизираната анатомия
18:30 – 19:00 Силвия Петрова, ФФ, Политически образи в лайфстайл контекст: няколко български примера
19:00 -. 19:30 Жана Петрова, ФЖМК, Социални и политически послания в конкурсите за красота от телевизионен екран
19:30 – 20:00 Дискусия  
 
Докторантски семинар, Априлци, Хотел „Център”, тече паралелно в зала на 4 етаж
Водещ Миглена Николчина
  • 17:00 – 17:20 Люба Маринова, ФФ, Етиологията и терапията на хранителните разстройства от гледна точка на теорията на привързаността
  • 17:20 – 17:40 Мария Момчилова, ФЖМК, Изследване на рецепцията и прагматичното въздействие на манга текст в българския периодичен печат
  • 17:40 – 18:00 Емилия Илиева, ФЖМК, Професия „независим” телевизионен продуцент. Проблемът за обвързаността между независимите продуцентски компании и телевизионните оператори в България
18:00 – 18:20 Дискусия върху докторантските доклади
 
 
 
9 ДЕКЕМВРИ 2013,  АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР”
Сутрешна сесия: Историчност на образа 
Водещ: Стилян Йотов
9:30 – 10:00 Богдана Паскалева, ФСлФ, Стената и кристалът. Структуриране на погледа и образа през XV в
10:00 – 10:30 Евелина Келбечева, АУБГ, Красиви, снажни, устремени (Образите на българските водачи от Средновековието  — до днес) 10:30 – 11:00  
10:30 – 11:00 Яна Тодорова, ЮЗУ, Видин – част от Европейска Турция между 1836 и 1870 г. Градът в пътеписите на Феликс Каниц, Ханс Вахенхузен и Ами Буе
11:00 – 11:30 Моника Вакарелова, ФФ, Визуална култура и Холокост – няколко бележки
11:30 -12:00 Димитър Божков, ФФ, Аби Варбург и паметта на образа
12:00 – 12:30 Дискусия
12:30 – 13:00 Обща дискусия

 

Back