ПРОГРАМА

 

7 декември
14:00 – 17:30: Бъдещето на правата и задълженията
 водещ Александър Кьосев

 

Стилян Йотов, ФФ, СУ, доклад на тема “Човешките права – спомени в бъдещето”
Димитър Вацов, НБУ, доклад на тема „Критика и реактивен капитализъм”
Тодор Христов, ФСлФ, СУ, доклад на тема „Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори”
Мариян Томов, докторант в специалност. “Комуникации и връзки с обществеността”, ФЖМК, СУ, доклад на тема „Дигиталните неравенства и обществените трансформации в Европа”
 

 

Тема: Общи въпроси на бъдещето:

 

Милена Якимова, ФФ, СУ, доклад на тема „Проектът и сценарият: памфлет срещу неотложността”
Дарин Тенев, ФСлФ, СУ, доклад на тема “Бъдеще, инвенция, събитие”

 

18:00 до 20:00: Докторантски семинар
ръководител Петя Кабакчиева

 

Димитър Божков, докторант към катедра „История на философията”, ФФ, СУ, “История и еманципация: Карл Маркс, Валтер Бенямин и Жак Рансиер”
Ганчо Ганчев, докторант към катедра “Библиотечно-информационни науки, ФФ, СУ, “Промените в научните комуникации и влиянието им върху университетските библиотеки в България”
Мария Коцева, докторант “Социални изследвания на пола”, ФФ, СУ. „Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите”
Камелия Божилова, докторант, ИФ, СУ, “Документално наследство на здравната администрация и здравни професионални организации в Централния държавен архив (1878-1944 г.)”

 

8 декември
8:00 – 9:30: Докторантски семинар 
ръководител Боян Знеполски

 

Вяра Калфина, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, “Антропоцентричните гърци – етиологични разкази за човешка метаморфоза в старогръцката литература”
Маргарита Хубенова, докторант към Юридически факултет, СУ, “Влияние на информационните и комуникационни технологии върху теорията за правните субекти”
Ния Нейкова, докторант към „История и теория на културата”, ФФ, СУ, „Мобилният човек и неговите мрежи”

 

Втори панел на конференцията 6 доклада и една кафе пауза – 9:30 – 13:00, водещ Стилиян Йотов
Тема: Бъдещето: медии и технологии, изкуства и науки
 
Красимир Терзиев, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема „Художествени практики и техно-медии”
Владия Михайлова, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема „Назад от бъдещето”. Възможности за мислене на съвременното изкуство от гледна точка на проектите за минало”
Нора Голешевска, докторант към катедра Реторика, ФФ, СУ, доклад на тема „Визуалният обрат в съвременните социални и хуманитарни науки и визуалните изследвания като модел на мислене на бъдещето”
Елена Павлова, докторант към ИИИ при БАН, доклад на тема „Проява на утопично мислене и практики по време на (глобална) криза”
Артьом Георганов, докторант към катедра „Политология”, ФФ, СУ, доклад на тема “По пътя от мега-утопии към партикуларни практики: новите институции за комуникация и утопично мислене”
Асен Канев, докторант към катедра “История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема “Вчера и утре в днес: културното наследство и културната памет в дигитални измерения”

 

Трети панел на конференцията 7 доклада с една кафе пауза 15:00 – 19:00
Тема: Бъдещето на храната, духовна и материална, водещ Миглена Николчина

 

Райчо Пожарлиев, ФФ, СУ, доклад на тема „Бъдещето на храната”
Александър Кьосев, ФФ, СУ доклад на тема „Невъзможната точка: за бъдещето на четенето и сексуалното желание едновременно”
Ваня Стоянова, докторант ФЖМК, СУ, доклад на тема „Бъдещето на книгите и книгите на бъдещето”
Боян Захариев, докторант към катедрата по социология, ФФ, СУ, доклад на тема «Молив и лист”.
Полина Стоянова, докторант ФЖМК, СУ, доклад на тема „Изкуството на книгите-обекти: бунт срещу компресията на времето”

 

Тема: Общи въпроси на бъдещето
Десислава Дамянова, ИИОЗ при БАН, доклад на тема “Бъдещето на социалните науки като ‘символен капитал’ в България”
Б. Бойчев, П. Петров: Варненски свободен университет, доклад на тема „Тертипи за обдумване на бъдещето”
9 декември
Трети панел на докторантския семинар 3 доклада 9:00 – 11:00, ръководители Петя Кабакчиева, Боян Знеполски
Ивайло Атанасов, Докторант към ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”, „Проблемът за произхода на готите и тяхното арианство”
Ивайло Александров, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, „Светлинните реклами от периода на социализма в България”
Цвета Динкова, докторант към катедра “Европеистика, ФФ, СУ, България по пътя на културната промяна – от отношения власт/поданици към мрежи на гражданско участие
(Нормализация на практиките за взаимодействие на изпълнителната власт с неправителствения сектор – анализ на данни от интервюта с експерти от централната държавна администрация”
Финален панел на конференцията 4 доклада с една кафе пауза и обща дискусия 11:00 – 14:00
Тема: Бъдещето: варианти на края, смъртта и старостта. Водещ Райчо Пожарлиев

 

 

Миглена Николчина, ФСлФ, СУ, доклад на тема: „Краят на човека: едно разминаване”
Васил Видински, ФФ, СУ, доклад на тема: “Футуристични модели на остаряването”
Камелия Спасова, Мария Калинова, ФСлФ, СУ, доклад на тема: „Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове”.
Димитър Илиев, катедра по класическа филология, ФНКФ, СУ, доклад на тема „Ние ли умряхме, или погива светът?”: смяната на културни и светогледни парадигми през Късната античност в светлината на историческата перспектива.”
13:30 – 14:00 Обща дискусия
Back