Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bnqhcrfm/public_html/conference/wp-includes/post-template.php on line 284

Организатори

Културен Център на СУ

От основаването си през 2009 г. досега Културният център към Софийския университет „Св. Климент Охридски” е важен фактор за развиването на интелектуалния и творчески потенциал на академичната общност, а заедно с това – и мост към публичния културен живот в столицата, страната и извън нея. В своята разнообразна дейност Центърът съзнателно се фокусира върху общото между изкуствата и науката, а именно: креативността, иновацията, евристиката, радостта от творчеството. Тази задача е свързана не само с подпомагане на собствените художествени и културни изяви на преподаватели, студенти и служители, но и с отварянето на академичното пространство за външни творци и организатори. В успешното реализиране на инициативи от всички сфери на изкуствата, установяване на трайни партньорства и развиване на публиките е намерен пътят към утвърждаването на университета като динамично средище на културния живот както на регионално, така и на национално и международно ниво.
Изследването, коментирането и подпомагането на съвременните процеси в областта на културата и изкуствата са сред приоритетите на Културния център. Дейността му спомага за създаването на високи интелектуални, критически и естетически критерии, с които Софийският университет допринася за развитието на българския културен и публичен живот.

Адрес за връзка: cultcentersu@gmail.com
http://culturecenter-su.org
Facebook

 

 Списание ПИРОН

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура. Създадено е през 2010 г. Изданието има интердисциплинарен характер и иска да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях.
Тази хибридност превръща „Пирон“ в списание за критика във високия философски смисъл на думата – обхватът му е от конкретни оценки на актуални произведения до дългосрочни залози на критическата теория. Подобна рефлексивна програма налага изследване на публичните функции на науката и изкуствата. Ето защо „Пирон“ се вълнува не само от идеи, но и от това сред какви публики живеят те, какъв е социалният им ефект, какви са дългосрочните им и краткосрочни последици, какви реакции, възражения и употреби пораждат. Социалният живот на идеите и творбите от своя страна предполага внимание към конкретни контексти. Ето защо „Пирон“ е преди всичко градска платформа с чувствителност към новото в локалната художествена и научна култура. Списанието следи какво се случва в градските публични пространства и художествени сцени, изследва местните субкултурни ниши, динамиката на публиките, стреми се да има отличаващ се глас в локалното интелектуалното многогласие.
Но хоризонтите не са затворени – нито по отношение на национални процеси, нито към регионални и глобални явления. Списанието е любопитно, търси информация, публикува оригинални приноси и преводи, създава собствени корпуси от жалонни текстове в нови научни и художествени области. То участва и в глобални съвременни дебати: всъщност пределният хоризонт на редакционната политика и най-важната стратегическа задача на списанието е дали и доколко съвременните изкуства и хуманитарни науки имат роля при решаване основни въпроси на настоящето, дали отварят възможности да се мисли и въобразява едно алтернативно бъдеще.

Адрес за връзка: piron.culturecenter@gmail.com

http://piron.culturecenter-su.org/
Facebook

 

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
https://www.uni-sofia.bg/
Facebook
Адрес:
1504 София, бул. „Цар Освободител“ 15
централа: (02) 9308 200