Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bnqhcrfm/public_html/conference/wp-includes/post-template.php on line 284

За Конференцията

 

Eжегодните интердисциплинарни конференции, посветени на културната история на съвременността, са отворени за млади и утвърдени учени от Софийския университет и извън него, както и за работещи в областта на културата и изкуствата. Приветстват се общи теми по поставените въпроси, както и анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.

 

ДЕВЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕРИЯТА Е НА ТЕМА „БЪРЗАЙ БАВНО: РЕЖИМИ НА ВРЕМЕТО“

 

Конференцията ще започне на 6 декември 2019 г. със сесия в Софийския университет и ще продължи на 7, 8 и 9 декември в хотел „Център” в град Априлци.

 

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019

 

Предложенията за участие, включващи заглавие на доклада, резюме до 300 думи и кратка библиография, да се изпращат в електронен вид на адрес: conference.cultcentersu@gmail.com.

 

Разноските на участниците от Софийския университет (транспорт, храна и нощувки) се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват своите командировки. За резервация и при допълнителни въпроси моля обърнете се към организаторите.