НОВИТЕ УТОПИИ

6 – 9 декември 2018
София – Априлци

За Конференцията

Ежегодните интердисциплинарни конференции, посветени на културната история на съвременността, са отворени за млади и утвърдени учени от Софийския университет и извън него, както и за работещи в областта на културата и изкуствата. Приветстват се общи теми по поставените въпроси, както и анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.

ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕРИЯТА Е НА ТЕМА „НОВИТЕ УТОПИИ“

Конференцията ще започне на 6 декември 2018 г. със сесия в Софийския университет и ще продължи на 7, 8 и 9 декември в хотел „Център” в курортно селище Априлци (близо до Троян).

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2018

Предложенията за участие, включващи заглавие на доклада, резюме до 300 думи и кратка библиография, да се изпращат в електронен вид на адрес: conference.cultcentersu@gmail.com.

Разноските на участниците от Софийския университет (транспорт, храна и нощувки) се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват своите командировки. За резервация и при допълнителни въпроси моля обърнете се към организаторите.

Call For Papers

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Понятието за утопия (а може би трябва да кажем „жанрът утопия“) има исторически условия за възможност. Какви са те и дали са валидни днес? Дали утопията непременно предполага Голям разказ и нормативно понятие за добрия живот? Дали мисли обществото като механично, органично или функционално цяло, дали е проект за социално инженерство или пък е проект за Щастие? Винаги ли е свързана с вяра в историята като линейно развитие, вяра в прогреса, човека, науката? Или всичко това са условия на възможност на абстрактните, но не и на конкретните утопии?

Програма